Zhongheng Zhang

Dr. Zhongheng Zhang
Department of Emergency Medicine
Sir Run-Run Shaw Hospital
Zhejiang University School of Medicine
Hangzhou, China